Rodzina – Definicja pojęcia

 Rodzina jest wyodrębnioną grupą społeczną, która składa się z rodziców i dzieci. Członków rodziny łączy więź formalna i emocjonalna. Rodzice z dziećmi zamieszkują we wspólnym mieszkaniu, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Na rodzicach spoczywa obowiązek utrzymania i wychowania dzieci. Dzieci do osiemnastego roku życia są pod opieką rodziców, rodzice sprawują nad nimi nadzór. Rodzina jest bardzo ważna zarówno dla każdego człowieka, jak i całego społeczeństwa.

Jako grupa społeczna rodzina pełni wiele funkcji. Do najważniejszej funkcji należy funkcja prokreacyjna, która zapewnia ciągłość życia gatunku. Do innych funkcji należy funkcja społeczna, czyli opieka i zaspokojenie potrzeb emocjonalnych i materialnych. Istotną funkcją jest również funkcja kulturowa i gospodarcza. Na prawidłowe funkcjonowanie rodziny wpływ ma wiele czynników, z powodu wielu przyczyn rodzina może ulec zakłóceniom. Rodzina, w której pojawiają się problemy, nie pełni w sposób właściwy swoich funkcji. Z powodu narastających problemów często dochodzi do rozbicia rodziny.

Rodzina wielopokoleniowa to rodzina składająca się z kilku pokoleń, mieszkająca we wspólnym gospodarstwie domowym. Najczęściej są to dziadkowie, dzieci i wnuki. Taki model rodziny charakterystyczny jest dla społeczeństwa mało rozwiniętego. Z powodu ciężkich warunków materialnych wszyscy mieszkają we wspólnym mieszkaniu. Rodziny takie najczęściej można spotkać na wsiach i w środowiskach ubogich. Pomimo złych warunków mieszkaniowych, członkowie tych rodzin są bardzo otwarci. Cechuje ich silna więź emocjonalna, dzieci potrafią się dzielić z innymi tym, co mają. Rodzina wielopokoleniowa to najczęściej rodzina wielodzietna, dziadkowie pomagają w wychowaniu wnuków. Rodzice nie są w stanie zapewnić godziwych warunków swojej rodzinie i z tego powodu nie wyprowadzają się do własnego mieszkania. Innym powodem, dla którego trzy pokolenia mieszkają pod jednym dachem, jest konieczność zaopiekowania się starymi i schorowanymi rodzicami. W dawnych czasach rodziny wielopokoleniowe były zjawiskiem powszechnym, współcześnie zjawisko to jest coraz rzadziej spotykane.

Rodzina nuklearna to rodzina składająca się z dwóch pokoleń, rodziców i dzieci, dzieci zarówno biologicznych jak i adoptowanych. Wyróżnić w niej możemy dwa rodzaje więzi, więzi małżeńskie i więzi rodzicielskie. Jest to bardzo powszechny model rodziny, współcześnie większość rodzin to rodziny dwu pokoleniowe, z jednym lub dwójką dzieci. Rodzice mają za zadanie zapewnić dzieciom byt materialny i opiekę do osiemnastego roku życia. Dzieci po skończeniu szkoły, często pozostają z rodzicami pod jednym dachem do całkowitego usamodzielnienia. Gdy wyprowadzą się z domu i założą swoje rodziny często pojawia się problem opieki nad rodzicami. Rodzina rozwija się bardzo dynamicznie, zmieniają się jej zadania, funkcje i struktura. Na rodzinę wpływ mają zmiany zachodzące na świecie takie jak społeczne, gospodarcze, kulturowa, zmieniają one charakter każdej rodziny. Dzisiejsze czasy przynoszą nam szereg zmian w strukturze rodziny. Zmiany te prowadzą do tego, że jest coraz mniej rodzin znanych nam z historii. W dawnych rodzinach głową rodziny był ojciec, a dzieci były posłuszne rodzicom.

Rodzina niepełna jest to rodzina, w której dziecko wychowywane jest przez jedna osobę dorosłą. Na jednym z rodziców spoczywa odpowiedzialność za wychowanie i utrzymanie dziecka. W rodzinie niepełnej wychowanie dziecka jest bardzo trudne. Najczęstszą przyczyną rodzin niepełnych jest rozwód lub śmierć jednego z rodziców. Często na skutek długotrwałej rozłąki rodziców na przykład wyjazd jednego z nich za granice, dochodzi do rozpadu rodziny. Po długiej nieobecności rodzice nie mogą się ze sobą porozumieć i podejmują decyzję o rozstaniu. W zależności od rodzaju nieobecności wyróżnić możemy rodziny niepełne czasowo, okresowo lub stale. W rodzinach niepełnych często zdolność do wychowania dzieci jest znacznie mniejsza niż w rodzinach z obojgiem rodziców. Atmosfera i relacje w takiej rodzinie mogą być zaburzone. Na jednego rodzica spada cały ciężar życia codziennego, często rodzic nie radzi sobie z obowiązkami w pojedynkę. Dochodzi do zaburzeń i konfliktów, dziecko często ma braki w nauce, jest niedopilnowanie.

W świetle polskiego prawa rodzinę tworzy kobieta i mężczyzna, oraz ich potomstwo. Kobieta z mężczyzną połączona jest związkiem małżeńskim. Stosunki i relacje panujące w rodzinie określane są przez normy moralne, obyczajowe i religijne. Normy te zawarte są również w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Źródłem prawa rodzinnego jest Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Według prawa związek małżeński jest trwały i równoprawny, który zostaje zawarty po złożeniu przez małżonków oświadczenia przed kierownikiem stanu cywilnego. Oświadczenie zawiera klauzurę, że małżonkowie dobrowolnie wstępują w związek małżeński. Oświadczenie podpisywane jest w obecności dwóch pełnoletnich świadków. Nosi to nazwę ślubu cywilnego. W momencie wstępowania w związek małżeński, małżonkowie muszą mieć ukończone osiemnaście lat, w przeciwnym wypadku zgodę na małżeństwo musi wyrazić sąd. Przeszkodą w zawarciu małżeństwa jest ubezwłasnowolnienie, z powodu choroby psychicznej. W Polsce istnieje również zakaz dwużeństwa, oraz zakaz małżeństwa z krewnymi w linii prostej.

Reklamy
Informacje

Nazywam się Alexis Tala, mam 38 lat, pochodzę z Kamerunu ale mieszkam w Polsce już od 8 lat. Znajomi wołają mnie “Alek” lub “Alex” według własnego uznania. Jestem mężem najpiękniejszej i najwspanialszej kobiety na świecie Agnieszki oraz ojcem czwórki wspaniałych dzieci: Samuelek (ur. 11.11.2008 r.), Pawełek (ur. 26.04.2010 r.), Hania (ur. 27.04.2011 r.) i Joanna (ur. 24.01.2013 r.). Bycie mężem i ojcem sprawiają mi największą radość na świecie. Ostatnio odkryłem jaką wartością i jakim bogactwem są rodzina, małżeństwo i dzieci, i postanowiłem wszystko inwestować, aby stać się najlepszym mężem, ojcem i głową rodziny, jakim mogę być. Od tego odkrycia, jestem dumnym mężem i ojcem. Pracuję i modlę się, liczą na Bożą pomoc, by stać się zaangażowanym i poświęconym mężem, ojcem i głową rodziny takim, jakim Bóg chce żebym był. Wierzę, że z Bożą pomocą uda mi się, i moja rodzina będzie najszczęśliwszą.

Tagged with: ,
Napisane w Artykuły, Rodzina

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: